Stichting BetrokkenTijd

RSIN Stichting BetrokkenTijd: 851630364

Bestuur:
• Martijn (C.J.) de Wildt, voorzitter
• Ellis (Josien Welmoet) de Wildt-Meenks, secretaris en penningmeester 
Beide zijn per 1 mei 2012 bestuurder van Stichting BetrokkenTijd. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

 

Team BetrokkenTijd

De stichting BetrokkenTijd wordt gerund door en voor bevlogen professionals in BetrokkenTijd.

Afhankelijk van de aard van een project, wordt een projectteam samengesteld. De vaste drijvende krachten van BetrokkenTijd zijn professionals van Qidos.

De inzet voor Stichting BetrokkenTijd is onbezoldigd. Zijn er projecten waar inkomsten tegenover staan, wordt afhankelijk van de mogelijkheden een vergoeding betaald aan de uitvoerders van het project. Dit zijn altijd zelfstandig professionals omdat de Stichting geen medewerkers in dienst heeft.

Free Amigos is verantwoordelijk voor de vormgeving en heeft deze prachtige site gebouwd.

 

ANBI

ANBI

BetrokkenTijd is een Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Giften zijn aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een ANBI
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Deel deze pagina via: 
Free Porn