BetrokkenTijd


In het eerste jaar van BetrokkenTijd zijn vele aansprekende projecten gerealiseerd met diverse bevlogen professionals. Lees meer over dit enerverende eerste jaar in de terugblik.

Een aantal inspirerende voorbeelden:

Kennis en kunst

Marian Connotte en Dennis van Overveld  zetten kennis in om continuïteit van Stichting Kunstpedia te waarborgen. De missie van deze stichting is om beeldende en toegepaste kunst, populair gesteld ‘kunst en antiek’, bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen en te houden.
Marian helpt met het strategisch plan 2013-2016 en Dennis ondersteunt bij het aanscherpen van het verdienmodel. ‘Twee belangrijke opdrachten om de continuïteit te waarborgen van onze stichting,’ legt Meijer uit. ‘De samenwerking verloopt heel soepel ondanks het drukke bestaan van Dennis en Marian.  Via fysieke ontmoeting, maar ook via de mail en telefoon.’ Deze soepele samenwerking wordt ook zo door Dennis ervaren. ‘Ze zijn heel gedreven, en het gaat heel ongedwongen, wat het ontzettend leuk maakt om met mijn kennis bij te dragen. Bovendien is het ook voor mij leerzaam om out- of –the-box te denken en te sparren.’

Programma opzetten voor congres

Nicolle Heffels ondersteunt de Regenboogboom.De Stichting de Regenboogboom bestaat nu 20 jaar en bereikt per jaar al duizenden kinderen en hun ouders met hun prachtige missie. Ze helpen kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma en handicap, ontdekken dat zij, op eigen kracht een innerlijk gevoel van veiligheid en vrijheid kunnen scheppen – op ieder moment dat zij daar zelf behoefte aan hebben. Evert-Jan van Zantvoort van de Stichting de Regenboogboom: ‘We willen nu naar een volgende stap nemen en onze kennis beter over het voetlicht krijgen bij professionals, in de vorm van een congres. We zochten iemand die kon ondersteunen om het inhoudelijke deel van dit congres scherp te omlijnen en helder in de wereld te zetten, zodat we een aantrekkelijk en interessant programma voor de doelgroep kunnen maken. We zijn heel enthousiast over Nicolle. Ze heeft zowel de kennis als het netwerk in huis om met ons mee te denken en daarnaast is ze niet bang om ons op scherp te zetten. Precies wat we nodig hebben om de volgende stap te maken met onze stichting.’

Bouwen aan toekomst van Oppepper4all

Oppepper4all vervult ultieme wensen voor chronisch zieke mensen van alle leeftijden.  ‘De verschraling neemt al jaren toe, een oppepper is nu meer dan ooit nodig!’ aldus Gerard Berentsen, een van de oprichters van Oppepper4all.  Gerard spreekt uit eigen ervaring: hij is na een ernstige ziekte er toch weer bovenop komen. ‘Dat gun ik anderen ook.’

Gert denkt mee met de toekomst van de organisatie en het besturingsmodel. ‘Gert is doortastend en zakelijk en toch aimabel, vriendelijk, kortom een aanwinst’, aldus Berentsen. Ook Gert is te spreken over de samenwerking. ‘Je ziet de grote vraagstukken van het bedrijfsleven op microniveau weer terugkomen.  Met een paar opmerkingen kan je al veranderingen in gang zetten We starten nu het proces om nieuwe bestuursleden te werven die de organisatie in de gewenste richting kunnen brengen. Wat mij aanspreekt in deze samenwerking is de passie en drive van de medewerkers om onbaatzuchtig  iets moois voor een ander te doen. Ik ontdek dat deze waarden eigenlijk dichter bij me liggen dan waarden als ‘winst’, omzet’ en ‘aandeelhouderswaarde.’

Free Porn