Inzet MyQi op Avans Hogeschool


Eén van de BetrokkenTijd projecten vorig jaar was het aanbieden van online leerplatform MyQi op hogeschool Avans. 

Dertig studenten van de minor Innovatie mochten MyQi gratis gebruiken om hen te helpen met hun persoonlijke ontwikkeling. MyQi bood de studenten structuur en een platform om kort en bondig doelen en acties te benoemen en daaraan te werken. Mischa van Jaarsveld is coördinator van de minor Innovatie. Zij zegt: “MyQi helpt de studenten leerdoelen om te zetten in concrete acties waardoor ze er ook echt actief mee aan de slag gaan. Wij als docent kunnen de studenten gemakkelijk volgen en coachen via het online platform. De studenten kunnen ook elkaar coachen dank zij MyQi. Dat is grote winst. Daarnaast is het een werkvorm die aansluit bij de student van nu.”

Qidosser Carlijn Tempelaars vertelt: “Er deden studenten van verschillende opleidingen aan mee om de eigen leerdoelen te behalen. Later is MyQi uitgebreid zodat het ook als onderling communicatiemiddel kon dienen. De studenten vonden het maar vreemd dat we zomaar gratis iets beschikbaar stelden, dus toen is afgesproken dat zij ‘in ruil’ feedback zouden geven op het programma. Deze feedback werd direct verwerkt; er kwam een toelichting en een mogelijkheid tot het liken van posts. Je merkt dat het studenten geen enkele moeite kost om een app als deze te gebruiken, ze waren blij met de aanpassingen en voelden zich serieus genomen.”

Werkvorm die aansluit
Qidos directeur Martijn de Wildt: “Het past goed bij ons om maatschappelijke organisaties in praktische zin met onze kennis en tijd te ondersteunen om een volgende stap te maken of een probleem op te lossen. We zijn toch het liefst bezig met het versterken van mens en werk.”

Free Porn