Sluyterman van Loo Fonds : BetrokkenTijd+


Voor het Sluyterman van Loo fonds verbindt BetrokkenTijd vitale senioren aan maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor kwetsbare ouderen. De volgende matches zijn gemaakt:

Onderzoek onder kwetsbare senior buurtbewoners - Stichting Aafje
Opdracht: Ontwikkel een enquête om de behoefte bij ouderen in de buurt/regio van Stichting Aafje in kaart te brengen voor deelname aan workshops/lezingen/1 op 1 contacten op hoger niveau. Doe een voorstel voor workshops en lezingen. Betrokken Tijd professional: Jos Stegeman

Workshops voor senior (buurt)bewoners - Humanitas Rotterdam Kralingen
Opdracht: Ontwikkel 2 workshop programma's en geef deze workshops op de Dag van de Eenzaamheid voor kwetsbare ouderen. BetrokkenTijd professionals Jos Stegeman en Ruud Kolijn ontwikkelden op basis van hun expertise en achtergrond respectievelijk een workshop Veiligheid en een workshop Hedendaags Nieuws.

Professionaliseren vergaderstructuur en activiteitenprogramma bewonerscommissie - Humanitas Kralingen
Opdracht: Begeleid en adviseer de bewonerscommissie in de opzet van een vernieuwd activiteitenprogramma voor bewoners en buurtbewoners. Help hen met hoe effectief te vergaderen, gezamenlijk tot besluiten te komen en acties uit te zetten. BetrokkenTijd professional: Jos Stegeman.

Herschrijf opleidingsprogramma's en actualiseer trainingsmateriaal - Humanitas Amsterdam 
Opdracht: Ontwikkel een training voor onze vrijwilligers om de cliënten die zij bezoeken meer te activeren en uit hun isolement te halen. Maak een trainingsuitleg/workshopopzet waarmee later onze eigen mensen deze training kunnen verzorgen (een train-de-trainer programma). Betrokken Tijd professional: Karin Lombarts.

Trainen van vrijwilligers in geven van workshops - Humanitas Amsterdam
Opdracht: train onze vrijwilligers in hoe zij met het nieuwe materiaal hun clienten (kwetsbare, hulpbehoevende ouderen)  zelfstandiger/actiever kunnen maken en meer betrekken bij de samenleving. BetrokkenTijd professional: Karin Lombarts.

Fiscaal advies  - Mentorschap Nederland
Opdracht: Onderzoek de fiscaliteit rondom de tegemoetkomingen van de mentorschappen. Er zijn ontwikkelingen op dit vlak en door middel van enkele interviews en deskresearch graag een rapport hierover opstellen. Betrokken Tijd professional: Ruud Kolijn.

Sterk na je Werk programma - Stichting Betrokken Tijd
Opdracht: Ontwikkel een programma om vitale senioren die met pensioen gaan, te verbinden aan vrijwilligerswerk voor kwetsbare ouderen. Betrokken Tijd professionals Karin Lombarts en Elisabeth Bontenbal ontwikkelden een programma voor vitale, werkende senioren om hen inzicht te verschaffen in talenten die zij in kunnen zetten na pensioen ten behoeve van de maatschappij, met name kwetsbare ouderen.

Nieuw concept voor vrijwilligerspool - Coalitie Erbij
Opdracht: Denk met ons mee over een nieuw concept voor het opzetten en actief/gemotiveerd houden van een vrijwilligerspool. BetrokkenTijd professional: Jos Stegeman.

Free Porn